ARYA BOARD ELECTRIC COMPANY.


شرکت آریا برد الکتریک

سهامی خاص

بخش تولید


  معرفی بخش
-


بخش تولید شرکت آریا برد الکتریک به دو قسمت مونتاژ قطعات الکترونیکی و جمع بندی محصول نهایی تقسیم می شود.این قسمت از مجموعه بزرک آریا برد الکتریک متشکل از مهندسین و تکنسین های فنی و مرتبط در امر تولید می باشد ، بدیهی است که در راستای دستیابی به یکی از مهمترین اهدا ف مجموعه که تامین رضایت مشتریان می باشد فعالیت ها در این بخش از طریق گروه کنترل پروژه نظارت می گردد

چگونگی پروسه تولید محصول-

سازمان برای رسیدن به اهداف از پیش تعین شده و جهت پاسخ گویی به تعهدات خود در قبال مشتریان، موظف است بیشترین دقت را در امر تولید قطعات داشته باشد. بعد از ارائه‌ طرح ها و پلان های مهندسی به مدیر تولید، پروسه تولید محصول آغاز و زیر نظر سرپرست کارگاه ها ادامه پیدا کرده تا به هدف نهایی که همان تولید محصول با کیفیت و قابل رقابت بابرندهای خارجی و مطابق با تکنولوژی روز دنیا می باشد   دست پیدا کنند
 
معرفی شرکت

محصولات


RB.co
ARYA BOARD ELECTRIC CO.
ARYA BOARD ELECTRIC COMPANY.