ARYA BOARD ELECTRIC COMPANY.


شرکت آریا برد الکتریک

سهامی خاص
بخش کنترل پروژه
معرفی بخش-

در این بخش از شرکت آریا برد الکتریک نرم افزارهای برنامه‌ريزي و كنترل پروژه و تکنیک های آن به عنوان ابزاری  قوی جهت برنامه ریزی و ارائه‌ گزارشات پروژه  به مدیریت به منظور زمان بندی  دقیق و جلوگیری از تاخیر  سفارشات  گرفته شده از طرف مشتریان می باشد. بدیهی است این بخش از مجموعه بزرگ آریا برد الکتریک از مهندسان متخصص در امر برنامه ریزی تولید بهره می گیرد

چگونگی فعالیت-

بعد از اعلام گزارش سفارش جدید از طرف مدیر فروش و ارائه آن به مدیر تولید، این سفارش به قسمت فنی و مهندسی شرکت ارسال شده  و اقدامات لازم از جهت برنامه ریزی تولیدی ، طراحی و .... انجام می شود به این ترتیب هیچ گونه نقص و تاخیری در راستای تولید انبوه سفارش اخذ  شده برای مجموعه بزرگ آریا برد الکترونیک وجود ندارد 
معرفی شرکت

محصولات


RB.co
ARYA BOARD ELECTRIC CO.
ARYA BOARD ELECTRIC COMPANY.
ظ